Categoriearchief: groep stip

Uitnodiging voor een bijzondere bekendmaking en onthulling

De leerlingenraad gaat van start! Afgelopen week hebben kinderen van groep 5 t/m 8 gesolliciteerd naar een plek in de raad. Er is in de groepen gestemd en sollicitatiebrieven zijn geschreven. Het blijft nog even spannend wie hun groep gaan vertegenwoordigen, maar de eerste leerlingenraadsvergadering staat al gepland voor 16 februari.

Vanuit de gedachte van de Vreedzame School dat ieder kind een stem krijgt, wordt in de school een ideeënbus opgehangen. Ideeën over invulling van festiviteiten, sportdagen, mogelijke verbeteringen en dergelijke kunnen door iedereen in de ideeënbus worden gedaan. Voorafgaand aan elke leerlingenraadsvergadering wordt de bus geleegd en tijdens de vergadering worden de ideeën bekeken en besproken. In groep 1 t/m 4 is vergaderd over een manier om de ideeënbus te onthullen.

Dinsdag 10 februari om 14.35u wordt officieel bekend gemaakt welke kinderen zitting gaan nemen in de leerlingenraad. Tevens wordt de ideeënbus onthuld. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dit officiële moment zal met foto en tekst in de Nieuwsbode verschijnen.

Namens het team en de kinderen van de ZSV,
Frederike van Donselaar

Informatie voor nieuwe ouders ZSV

Als uw kind voor het eerst naar de Zeister School Vereeniging gaat, komt er veel op u af. Een nieuwe omgeving, en veel nieuwe indrukken. Als u de introductieavond heeft bezocht, zal veel duidelijk zijn geworden. Toch hebben we nog wat praktische zaken op een rijtje gezet. Mochten er nog vragen zijn na het lezen hiervan, kunt u altijd terecht bij de groepsouders en de leerkrachten.

2-4-2019-Informatie-nieuwe-kleuterouders-ZSV-20182019