Categoriearchief: groep 5

Plusgroep Taal groep 5: recensie

5 juli 2017 – De plusgroep taal van groep 5 heeft zich afgelopen tijd beziggehouden met het schrijven van recensies. Wat staat er in een recensie? Hoe schrijf je een “ophemel” of een “afkraak” recensie. Hiervoor hebben de leerlingen voorwerpen meegenomen die ze hebben “opgehemeld” of “afgekraakt”.

Kwatrijnen door Plusgroep Taal van groep 5

12 mei 2017 – Afgelopen week heeft de Plusgroep Taal van Groep 5 (bestaande uit Anna, Julius en Floris van O.) de volgende kwatrijnen (thema “Gevoelens“) geschreven:

 
Au, ik val, ik moet huilen

Mijn tranen druppelen omlaag

En ik ga verschuilen in kuilen

Ik ben zo verdrietig als een kapotte zaag.

 

Als de zon schijnt, ben ik blij

Ik lach samen met de zon

En ik hou van vrolijke klei

Niks vandaag is stom!

 

Ik ben blij

Want ik ga spelen met mijn vriend

Ik doe een stapje opzij

Want die stap heb ik verdiend.

 

Ik ben zo boos als een tomaat

Ik ben boos op mijn vriend

Ik wil hem opeten en dan is het net een graat

Heeft hij dat dan echt verdiend?

 
Een kwatrijn is een gedicht of een strofe van een gedicht van vier versregels en twee rijmklanken. Het woord is afgeleid van het Franse quatrain, van quatre (vier). Het rijmschema is meestal a-a-b-b, maar ook a-b-a-b en andere schema’s zijn mogelijk.

 

Surprises!

4 december 2016 – Groepen 5 tot en met 8 hebben lootjes getrokken en surprises met gedichten voor elkaar gemaakt! Afgelopen vrijdag was de surprise-tentoonstelling. Wat voor wie is, is tot morgen nog even een verrassing.

 

Crea-middag Bovenbouw

21 september 2016 – Afgelopen maandag is de eerste creatieve middag Bovenbouw gehouden. De kinderen hebben prachtige werkstukken gemaakt.

Dit zijn de technieken van dit schooljaar:

 • Tape it!
 • Knikkerflipperspel
 • tekenen met pennen inkt
 • perspectief tekenen
 • collage
 • boekenlegger
 • bouwen met hout en lijmpistool

Van elke techniek is een werkstuk te bewonderen in het “mini Crea museum” in de gang voor parallel groep 3.

Hercontrole luizen op woensdag 11 november: kammen kammen kammen!

Helaas zijn er tijdens de controle van afgelopen woensdag 4 november in veel klassen (oude) neten gevonden. Op woensdag 11 november zal, na de uitreiking van de cheque aan Frank, hercontrole plaatsvinden in de volgende groepen:

 • groep Vlek
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 7

Zorgt u voor schone en gekamde haren, zonder vlechten e.d.?

De ouders van de betreffende kinderen hebben inmiddels bericht met behandeladvies van de luizencommissie ontvangen. Voor alle ouders geldt dat u de komende tijd alert moet blijven en dat u regelmatig uw kind preventief kamt met een netenkam. Zoals bekend zijn deze bij de drogist en apotheek te koop.

Voor meer informatie klik hier.

Schoolproject Annie

anniemgschmidtOp vrijdagmiddag 17 april staat ons schoolproject gepland.

Het thema is ‘Annie’ en daarmee bedoelen we natuurlijk Annie M.G. Schmidt. Zonder haarliedjes, gedichtjes en verhalen is niemand groot geworden en dat geldt natuurlijk ook voor onze kinderen. Reden om hier op een bijzondere manier aandacht aan te besteden! Lees verder

Uitnodiging voor een bijzondere bekendmaking en onthulling

De leerlingenraad gaat van start! Afgelopen week hebben kinderen van groep 5 t/m 8 gesolliciteerd naar een plek in de raad. Er is in de groepen gestemd en sollicitatiebrieven zijn geschreven. Het blijft nog even spannend wie hun groep gaan vertegenwoordigen, maar de eerste leerlingenraadsvergadering staat al gepland voor 16 februari.

Vanuit de gedachte van de Vreedzame School dat ieder kind een stem krijgt, wordt in de school een ideeënbus opgehangen. Ideeën over invulling van festiviteiten, sportdagen, mogelijke verbeteringen en dergelijke kunnen door iedereen in de ideeënbus worden gedaan. Voorafgaand aan elke leerlingenraadsvergadering wordt de bus geleegd en tijdens de vergadering worden de ideeën bekeken en besproken. In groep 1 t/m 4 is vergaderd over een manier om de ideeënbus te onthullen.

Dinsdag 10 februari om 14.35u wordt officieel bekend gemaakt welke kinderen zitting gaan nemen in de leerlingenraad. Tevens wordt de ideeënbus onthuld. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dit officiële moment zal met foto en tekst in de Nieuwsbode verschijnen.

Namens het team en de kinderen van de ZSV,
Frederike van Donselaar