Groepsouders

Contactpersonen voor leerkrachten en ouders
Elke groep heeft twee groepsouders. Zij zijn de contactpersoon voor de leerkracht(en) en de ouders van een groep. Groepsouders informeren de ouders over schoolzaken en activiteiten van de groep en coördineren waar nodig de hulp van ouders hierbij. Vaak zijn zij ook zelf aanwezig bij diverse activiteiten van de groep. Groepsouders zijn actief lid van (tenminste) één van de commissies. Bij een eventueel overleg vertegenwoordigen de groepsouders hun groep. Groepsouders zijn in beginsel twee jaar groepsouder en bij voorkeur opvolgend in dezelfde groep. In de functieomschrijving zijn de diverse taken van groepsouders omschreven.

Wilt u groepsouder worden?
Dan kunt u zich hiervoor aan het eind van het schooljaar opgeven voor het daaropvolgende schooljaar. Zo’n twee maanden voor de zomervakantie verspreidt de coördinator van de groepsouders een e-mail hierover.

Functieomschrijving

  • Aanspreekpunt voor de leerkrachten voor coördinatie van de activiteiten in de groep.
  • Informeren van de ouders over deze activiteiten en zo nodig verzoeken tot ouderhulp hierbij.
  • Overleg met de leerkrachten hoe de samenwerking vorm te geven. Afspraken maken over de gewenste communicatie, wensen t.a.v. juffen- en meesterdag en het inzamelen van geld ten behoeve hiervan of andere uitgaven.
  • Vertegenwoordigen van de ouders in de groep.
  • Functioneren als vraagbaak voor en informatieverstrekker van de ouders.
  • Aanspreken en welkom heten van nieuwe (kleuter)ouders.
  • Organiseren van een koffieochtend of borrel aan het begin van het jaar (en eventueel ook nog één later in het jaar). De kleutergroepsouders nodigen hiervoor ook de nieuwe ouders die in de loop van het jaar instromen uit.
  • Aanwezig zijn bij een eventueel overleg met de groepsouders van andere groepen.
  • Zitting nemen in één (of meerdere) commissie(s).