Naar school

Uw kind gaat binnenkort naar school. Ongeveer een maand voordat uw kind naar school gaat mag hij/zij alvast een paar keer komen wennen. De leerkracht neemt hiervoor contact met u op. Ook ontvangt u tijdig de nodige informatie en de inloggegevens voor ons communicatieplatform digiDUIF.

U kunt alvast wat meer lezen over het reilen en zeilen in de kleutergroepen in dit document.

Let op: kinderen die t/m 31 mei 4 jaar worden mogen nog vóór de zomervakantie instromen, kinderen die in juni, juli, augustus en september 4 jaar worden mogen direct na de zomervakantie op school starten voor de ochtenden.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.