Privacy beleid

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Als school hebben wij te maken met de Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de Zeister Schoolvereeniging is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De Zeister Schoolvereeniging spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen. In de privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

 

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.