Privacy beleid

Op de Zeister Schoolvereeniging gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het afstemmen van het onderwijsaanbod, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strekt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. (zgn. bewerkingsovereenkomsten) Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement (link naar dit document volgt) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Op de Zeister Schoolvereeniging zijn de 5 vuistregels het uitgangspunt bij gebruik van persoonsgegevens.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.