Hulp gezocht voor de Tussen Schoolse Opvang!

Voor het komende schooljaar is Tineke weer naarstig op zoek naar TSO-vrijwilligers voor de kleutergroepen!

Het gaat om de volgende groepen en tijden:

Donderdag
Stip: 11.45 – 12.45 – om de week

(Eventueel zou er ook geruild kunnen worden zodat je niet in groep Stip maar in groep Krul om de week helpt. Ook dat is van 11.45 – 12.45 uur.)

Vrijdag
Vlek of Stip: 11.45 – 12.45

Het is ook mogelijk om deze beurt één maal in de 14 dagen samen met iemand anders te doen.

Als TSO-vrijwilliger help je de juf in de klas tijdens het eten en daarna bij het buiten spelen op het kleuterplein. Je ontvangt hiervoor een vergoeding van € 9,= per keer.

Aanmelden graag z.s.m. bij Tineke van de administratie in de koffiekamer op dins- woens en donderdagochtend.