Kameroendag

De opbrengt van de Kameroendag was verrassend hoog: ruim 1600 euro! Wat was het leuk en mooi om te zien hoe de leerlingen enthousiast en inventief hun best deden om ieder op eigen wijze hun waren of kwaliteiten te gelde te maken! Namens de Stichting Abong Mbang: bedankt! Op 2 juli zullen wij het geld aan de stichting overhandigen.