Groepsouders

Groepsouders op de Zeister Schoolvereeniging  

Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Het team is daarmee afhankelijk van de inzet en enthousiasme van onze ouders. Wij vinden het daarnaast erg waardevol om, binnen onze vereniging, veel van onze activiteiten samen met ouders te organiseren en uit te voeren. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen heeft iedere groep op onze school twee groepsouders die de leerkrachten ondersteunen.   

Doel: 

  • Ontlasten van de taak van de leerkracht bij diverse activiteiten 
  • De betrokkenheid van de ouders bij de school bevorderen 

 Organisatie: 

Ieder groep heeft twee groepsouders. De groepsouders nemen de organisatie van hulp bij activiteiten/ vervoer van de eigen groep op zich. 

Ouders kunnen zich opgeven voor één groep. De groepsouder is, in principe, voor één jaar groepsouder. Met uitzondering van groep 7 en/of wanneer er zich geen andere ouders hebben aangemeld. Groepsouders van groep 7 zijn het jaar erna groepsouders van groep 8 (i.v.m. schoolkamp). Als er meer dan 2 kandidaten zijn, voor een groep wordt er door de school geloot. Ouders die nog nooit groepsouder zijn geweest krijgen dan voorrang. Wanneer er geen/ of niet voldoende ouders zich beschikbaar hebben gesteld voor een groep dan zal de groepsleerkracht een ouder persoonlijk benaderen.

Bij grote feesten en activiteiten waarbij de hulp van veel ouders noodzakelijk is, schakelen de groepsouders andere ouders van de groep in, om behulpzaam te zijn. De groepsouder overlegt dus regelmatig met de leerkracht(en).  

De taak van de groepsouder is de leerkracht(en) van de desbetreffende groep te ondersteunen en assisteren bij de verschillende activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is de groepsouder het aanspreekpunt voor de groepsleerkracht als het gaat om assistentie van ouders uit de groep bij de activiteiten en werkzaamheden. Hij/zij benadert, daar waar nodig, voor deze extra hulp de ouders van de desbetreffende groep. 

Groepsouders zijn geen doorgeefluik van klachten van de ouders. Ouders die een klacht of opmerking hebben moeten dit zelf met de leerkracht (als het zaken zijn die de klas betreffen) of met de schoolleiding bespreken (als het zaken zijn die de bouw of school als geheel betreffen).  

 Voorbeelden taken groepsouder: 

  • Het organiseren van begeleiding m.b.v. ouders bij o.a. sportevenementen, excursies en in de klas tijdens activiteiten die veel begeleiding vragen. 
  • Het regelen van vervoer bij uitstapjes. 
  • Het organiseren van ouderhulp rondom de diverse feestdagen, Denk bijv. aan het versieren bij het Sinterklaasfeest en het kerstdiner.  
  • De groepsouder helpt bij de organisatie van activiteiten/vervoer, maar hoeft niet aan –alle- activiteiten deel te nemen of zelf te rijden naar de diverse activiteiten. 
  • Functioneren als vraagbaak voor en informatieverstrekker van de ouders m.b.t. groepsactiviteiten 
  • Aanspreken en welkom heten van nieuwe kleuterouders (alleen voor groepsouders kleuters). 
  • Communicatie omtrent bovenstaande via SocialSchools. Altijd in overleg met de groepsleerkracht(en).