Leerlingenraad

Op de Zeister Schoolvereeniging is er een leerlingenraad. Via een sollicitatieronde worden leerlingen uit groep 5 t/m 8 gekozen als vertegenwoordigers.

Waarom heeft de ZSV een leerlingenraad
Dit is een compleet programma voor basisscholen over sociale competenties en democratisch burgerschap. Eén van de doelen van De Vreedzame School is dat kinderen gezien en gehoord worden. Een tweede doel is dat de eigen kracht van kinderen benut wordt. De leerlingenraad speekt hierin een grote rol. De leerlingen hebben hiermee een platform om mee te praten en/of mee te beslissen over wat hen raakt of aangaat.

Hoe is de organisatie?

  • In de groepen 5 t/m 8 solliciteren leerlingen naar een plek in de leerlingenraad.
  • De leerlingen die graag zitting willen nemen in de raad vertellen waarom zij dit willen en waarom zij geschikt denken te zijn als vertegenwoordiger van hun groep. Dan volgen stemrondes in de eigen groepen.
  • Een selecte groep leerlingen van elke groep schrijft vervolgens een sollicitatiebrief aan de leerkrachten. Aan de hand van de sollicitatiebrieven wordt door het team de raad samengesteld: 2 leerlingen uit elke groep waarbij jongens en meisjes voldoende vertegenwoordigd zijn.
  • De vertegenwoordigers koppelen vragen, ideeën, gemaakte afspraken en genomen besluiten terug aan hun eigen groep en een onderbouwgroep.
  • De raad wordt begeleid door de directeur.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

  • Ideeën uit de ideeënbus die in de school hangt.
  • Ideeën vanuit groepsvergaderingen.
  • Vragen en/of opdrachten vanuit het team. Bijvoorbeeld over invulling van festiviteiten.
  • Eigen inbreng van de vertegenwoordigers.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
De leerlingenraad overlegt met de directeur wanneer het nodig is om bij elkaar te komen.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.