Kwaliteit en verantwoorden

Missie en visie

De missie van de ZSV luidt als volgt:

‘De school streeft, in een veilig en plezierig schoolleerklimaat, naar een optimale ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van iedere leerling, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied.’

Samengevat is onze mission statement:

 ZELFSTANDIG ~ SAMEN ~ VOORUIT

 Dit vertaalt zich naar de volgende visie:

‘Wij willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op de toekomst met aandacht voor het hier en nu. Dit betekent dat wij kijkend naar de (on)mogelijkheden van het kind, het kind uit willen dagen tot een vorm van leren die recht doet aan zijn of haar potentie.

Wij willen vanuit wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen in de interactie tussen leerling en leerkracht en tussen leerlingen onderling, zelfstandigheid, zelfdiscipline en probleemoplossend vermogen bevorderen.

Wij streven er naar een belangrijke bijdrage te leveren aan een positief kritische (levens)houding, met respect voor andere levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Wij vinden, mede vanuit de verenigingsgedachte, betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs van grote waarde.’

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.