Kwaliteit en verantwoorden

Missie en visie

De missie van de ZSV luidt als volgt:

Vanuit veiligheid en vertrouwen biedt het deskundige team een oefenplaats waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot goed voorbereide, sociale brugklassers. Goed onderwijs staat op de ZSV centraal, waarbij leren leren, leren denken en leren voor het leven belangrijke elementen zijn.

Dit doen wij vanuit de volgende kernwaarden:

 • Veiligheid: Iedereen voelt zich op onze school veilig.
 • Vertrouwen: We hebben vertrouwen in de ander en onszelf.
 • Deskundigheid: Op basis van deskundigheid leren we met en van elkaar.
 • Sociaal: We hebben oog en respect voor de ander.
 • Motivatie: Vanuit betrokken- en gedrevenheid werken we aan ontwikkeling.
 • Initiatief: We bieden ruimte voor initiatieven.

In het kort is onze missie te vatten in:

Zelfstandig (autonomie)               Samen (relatie)               Vooruit (competentie)

Dit vertaalt zich naar de volgende visie:

Visie

We zien het onderwijs op de Zeister Schoolvereeniging als ‘Modern Traditioneel’. Het traditionele komt terug in een rijke geschiedenis en een stevig en goed fundament van waaruit het team van de ZSV werkt (onze missie en kernwaarden). Modern omdat de ZSV op onderwijsgebied in beweging blijft en zich blijft ontwikkelen. Dit betekent dat we koesteren en versterken wat goed gaat en ontwikkelen wat beter kan en wat leerlingen in de toekomst nodig hebben aan kennis en vaardigheden.

We maken onderscheid in groot en klein beleid. Dit geeft geen hiërarchie aan m.b.t. het belang van de onderwerpen, maar geeft het verschil aan in tijdsinvestering in het geven van goed onderwijs.

Groot beleid: de onderwerpen die een ‘grote’ tijdsinvestering en/of verandering vragen in het dagelijks werk (het geven van goed onderwijs) van de leerkracht.

Klein beleid: de onderwerpen die een ‘kleine’ tijdsinvestering en/of verandering vragen in het dagelijks werk (het geven van goed onderwijs) van de leerkracht.

De aankomende jaren willen wij het volgende (verder) ontwikkelen:

2023-2024  2024-2025  2025-2026  2026-2027 
Groot beleid  Executieve functies (leren leren)  Taal/Lezen Taal/Lezen Creativiteit
Klein beleid 
 1. Visie op taal/lezen
 2. Democratisch burgerschap
 3. Ouderbetrokkenheid
 4. Nieuw LVS
 1. Executieve functies
 2. Democratisch burgerschap
 3. Ouderbetrokkenheid
 4. Groepsdoorbrekend werken
 1. Executieve functies
 2. Ouderbetrokkenheid
 3. Coöperatieve werken
 4. Creativiteit
 1. Executieve functies
 2. Ouderbetrokkenheid
 3. Wereldoriëntatie
 4. Borgen lopend beleid
Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.