Zorg en Begeleiding

Op de Zeister Schoolvereeniging werken we samen (leerkracht, ouder en kind) om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. We zijn een school die een breed en stevig fundament neerzet. Een school waar een kind zich thuis en veilig voelt, waar een kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen tot wie hij of zij in de kern al is.

Co-teaching
Op de Zeister Schoolvereeniging werken we met co-teaching. Co-teaching betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Bij ons op school houdt het in dat twee leerkrachten samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan een groep. Vanaf groep 1 zijn er een of meerdere dagen per week twee leerkrachten aan het werk in dezelfde groep. Dit betekent meer expertise en meer mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning in alle groepen.

Onze school is te kenmerken als een zogenaamde ‘netwerkschool’. Wij bieden in beperkte mate speciale onderwijszorg. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt een beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Afstemming hierover vindt plaats binnen ons samenwerkingsverband ‘SWV-ZOUT’.

Specialisten
Op de Zeister Schoolvereeniging zijn specialisten opgeleid. Specialisten op bepaalde (vak)gebieden (bijvoorbeeld HB- specialist, rekenspecialist, gedragsspecialist) zijn in de school aanwezig. De specialist adviseert en ondersteunt het team, de directie en ouders op hun vakgebied. Ook kan het zijn dat de specialist werkt met individuele groepjes kinderen. De specialist leest specifieke vakliteratuur en houdt ontwikkelingen bij.  Op deze manier kunnen veel (begeleidings)vraagstukken intern worden opgepakt, omdat er veel extra kennis en kunde aanwezig is binnen de school. 

Intern begeleider (ib’er)
De intern begeleider (ib’er) is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de leerlingenzorg.

In het intern zorgoverleg en de groepsbesprekingen bespreken wij de leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Wanneer de ontwikkeling of het leren niet vanzelfsprekend gaat en/of expertise nodig is, is de ib’er de schakel in contacten tussen leerkracht(en), ouders en eventueel deskundigen.

De ib’er onderhoudt samen met de directeur contacten met het samenwerkingsverband, andere scholen en de verschillende instanties binnen het netwerk.

Onze intern begeleider is:
Mirjam  Dekker (mirjam.dekker@zsv-zeist.nl)
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.